OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

 

1) Úvodní ustanovení 

1.1) Poskytovatel rezervačního systému ve smyslu těchto obchodních podmínek je Synex Group DC  s. r. o., Stonavská 51/6, 735 36 Horní Suchá, IČO: 17617308  , Danielem Čečotkou – jednatelem společnosti. Kontakt: tel. 597 457 094, e-mail: recepce@nacisarstvi.cz

1.2) Provozovatel je vlastníkem sportovního centra, které umožňuje rezervace na svém sportovišti a své služby Zákazníkům prostředníctvím rezervačního systému http://rezervace.nacisarstvi.cz

2) Uživatelský účet

2.1) Na základě registrace Zákazníka provedená na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednání služeb ( dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2) Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je Zákazník povinen úvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Provozovateli považovány za správné.

2.3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

2.4) Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to ze jména v případě,  že Zákazník svůj úživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

3) Způsob platby

3.1 – platba hotovostní v provozovně

3.2 – platba poukazkami  v provozovně

3.3 – platba bezhotovostně v provozovně

3.4 – platba internetově tzv. GoPay

3.5) Kredit je hodnota peněžních prostředků od Zákazníka evidovaném v rezervačním systému Provozovatele. Kredit je zvýšen o hodnotu vkladů Zákazníka a snížen o hodnotu provedených rezervací.

4) Objednávka

4.1) Vybrané aktivity či služby lze objednávat dopředu osobně v provozovně, telefonicky, nebo přes online systém.

4.2) Přijatá objednávka je vždy závazná. Zrušení objednávky ze strany Zákazníka  lze provést osobně nebo telefonicky, či přes online systém avšak nejpozději 24 hod. předem. V opačném případě může být zrušení objednávky zpoplatněno storno poplatkem ve výši ceny vstupného na objednanou aktivitu, a to bez nároku na náhradu objednávky či slevy.

5) Upozornění

5.1) Upozorňujeme všechny zákazníky, aby veškeré své rezervace rušili 24 hod. předem. Odečtené kredity za nezrušené rezervace nebudou vráceny.

6) Reklamační řád

6.1) Reklamace ze strany Zákazníka k Provozovateli rezervačního systému jsou vyřizovány telefonicky na tel: 597 457 094, e-mailem: recepce@nacisarstvi.cz nebo na recepci provozovny.

7) Ukončení smluvního vztahu, platností rezervačního systému

7.1) Provozovatel může ukončit smluvní vztah, zrušit platnost, či jinak změnit uživatelský účet Zákazníka z důvodu porušení těchto obchodních podmínek.

8) Ochrana osobních údajů

8.1) Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2) Zákazník uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů v rezervačním systému Provozovatele. Informace, které Zákazník poskytne Provozovateli, slouží výlučně pro potřebu poskytování konkrétních služeb a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze Provozovatele, aby mohl být informován o novinkách atd. 

9) Závěrečná ustanovení

9.1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto OP nabývají platností 1. 1. 2023

 

Sportovní a relaxační centrum
"NA CÍSAŘSTVÍ"

ulice Stonavská 51/6
735 35 Horní suchá

Obchodní podmínky

Tel: +420 597 457 094
E-mail: info@nacisarstvi.cz
E-mail: recepce@nacisarstvi.cz
Web: www.nacisarstvi.cz